نوشتن کتاب چالس این جلسه:

جلسه یازدهم سومین دوره معماری زندگی در دانشکده دندانپرشکی کاشان برگزار شد.

شروع کلاس:

طبق روال جلسه های گذشته، قبل از شروع کلاس یک نفر از شرکت کنندگان مطالب جلسه قبل را مرور کرد.

راس ساعت مقرر ( 9 صبح) استاد دباغیان کلاس را اغاز کردند و مطالب جلسه قبل که در خصوص فروش و مراحل فروش بود را مرور کردند و از شرکت کنندگان خواستند که خودشان را تحلیل کنند و ببینند که مطالب جلسه قبل را چقدر در کسب و کار خود پیاده سازی کرده اند.

نوشتن کتاب

موضوع اصلی این جلسه کتاب نویسی بود

نوشتن کتاب

استاد دباغیان تاکید کردند که کتاب نویسی فقط نوشتن کتاب نیست. مسیری است که ما را به انسان دیگری تبدیل خواهد کرد

فواید نوشتن کتاب

 برخی از فواید کتاب نویسی به شرح زیر است:

  • انسان دیگری خواهیم شد
  • با ما مصاحبه می کنند
  • با ارزشترین کارت ویزیت دنیاست
  • صاحب اثر خواهیم شد.
کتاب نویسی

 استاد دباغیان در ابتدا درباره اهمیت کتاب نویسی و اینکه چرا بایستی کتاب بنویسیم صحبت کردند.

در ادامه در خصوص مشکلات و چالش های مسیر نوشتن کتاب توضیح داده شد. که در مسیر نوشتن کتاب ممکن است برایمان ایجاد شود.

مراحل نوشتن کتاب

جلسه دوم کلاس با مراحل کتاب نویسی ادامه پیدا کرد و شرکت کنندگان با مراحل این کار اشنا شدند

و هفت گامی که برای کتاب نویسی بایستی طی شود توضیح داده شد

کتاب نویسی

برای اینکه ایده های کتاب کامل تر شود و کتاب نویسی شروع شود بخشی از کلاس، در محیط آزاد برگزار شد تا افراد با قدم زدن و همفکری با دیگر شرکت کنندگان ایده های خود را کامل تر کنند

جلسه سوم با تدریس جناب خیریه در خصوص سخنرانی و فن بیان برگزار شد

موضوع این جلسه سخنرانی و فن بیان درباره روش های میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی بود.

روش هایی که می توانیم با استفاده از ان توجه مخاطب را در سخنرانی به سمت خودمان جلب کنیم.

نوشتن کتاب

در بخش آخر کلاس نیز افراد بصورت عملی کار کتاب نویسی را شروع کردند.

چالش کتاب نویسی چالشی است که شرکت کنندگان به مدت 21 روز و تا جلسه اینده با آن سرو کار دارند.