گزارش سمینار نقشه گنج کسب و کار

نقشه گنج کسب و کار روز سه شنبه 24 دی ماه 1398 به میزبانی موسسه سخن امید با مدیریت جناب خیریه، در کاشان برگزار شد.

در این سمینار که از ساعت 17  اغاز و تا ساعت 20 ادامه داشت استاد دباغیان در خصوص این موضوع که در شرایط فعلی بازار چه راهکارهایی برای افزایش درامد وجود دارد صحبت کردند.

راس ساعت 17 و در حالی که سالن کاملا پر بود سمینار شروع شد.

نقشه گنج کسب و کار

به دلیل استقبال فراوان از این سمینار صندلی ها اضافه در راهرو سالن قرار گرفته بود

سمنیار با یک سوال مهم شروع شد

روی خودمان سرمایه گذاری کنیم یا روی کسب و کارمان؟

استاد دباغیان توضیح دادند که اغلب افراد تمام داراییشان را روی کسب و کارشان سرمایه گذاری می کنند و این موضوع اشتباه است زیرا قبل از اینکه کسب و کارمان رشد کند ابتدا باید خودمان رشد کنیم.

در این سمنیار استاد دباغیان در 5 بخش صحبت هایشان را ادامه دادند.

1.اصل پذیرش

2.جان سختی

3. روانشناسی فروش

4.چرا نمی فروشیم؟

5. چگونه بفروشیم

نقشه گنج کسب و کار: اصل پذیرش

یکی از مواردی که در اصل پذیرش مطرح شد این بود که ایا در جای درست قرار داریم؟

در ادامه این سوال را اینگونه توضیح دادند که برخی افراد در شغل کارمندی هستن و انتظار دارند که شرایطشان مانند فردی باشد که مالک کسب و کارش است. برخی افراد هم برعکس این موضوع هستند یعنی کسب و کار ازاد دارند ولی دوست دارند که یک حقوق و درامد ثابتی داشته باشند.

نقشه گنج کسب و کار

در ادامه استاد دباغیان توضیح دادند که اگر وارد دنیای ناشناخته ها (کسب و کار آزاد) شده اید بایستی تمامی شرایط ان را بپذیرید.

نقشه گنج کسب و کار: جان سختی

یکی از مواردی که در بخش جان سختی توضیح داده شد این بود که در این شرایط اقتصادی بایستی متفاوت از قبل باشیم و تلاش بیشتری کنیم. هر زمان که نا امید شدیم احساس کردیم پایان راه است باید یک قدم بیشتر برداریم.

نقشه گنج کسب و کار

رونشناسی فروش:

در بخش روانشناسی فروش می توان صحبت اقای کران را مطرح کرد:

هیچ اینده ای در هیچ شغلی وجود ندارد اینده در دست کسی است که شغل را به عهده می گیرد

نقشه گنج کسب و کار

چرا نمی فروشیم؟

در بخش چرا نمی فروشیم این موضوع توسط استاد دباغیان مطرح شد که علت اینکه موفق به فروش نمی شویم چیست؟

یک واقعیت تلخ این بود که :

قبل از اینکه خریداران دست از خرید بردارند فروشنده ها دست از فرش برداشته اند.

نقشه گنج کسب و کار

چگونه بفروشیم؟

در بخش پایانی نقشه گنج کسب و کار 12 راهکار عملی که می توان در بازار کنونی از آن برای فروش استفاده مطرح شد.

نقشه گنج کسب و کار

در پایان این سمینار دوره بلند مدت معماری زندگی معرفی شد.