جلسه دوازدهم سومین دوره معماری زندگی در تاریخ 20 دی ماه 1398 برگزار شد .

در ابتدای اموزش های امروز جناب خیریه موارد مربوط به اعتماد به نفس و عزت نفس را بیان کردند. یکی از موارد مهم بیان شده درباره کارکرد مغز و تقسیم بندی مغز بود.

جلسه دوم و سوم امروز با تدریس استاد درویشی ادامه پیدا کرد.

 یکی از مواردی که در دوره معماری زندگی شرکت کنندگان اموزش می بینند روابط در جامعه است.

بهاره درویشی

 در این جلسه درباره موضوعی به نام ادراک صحبت شد که برای شرکت کنندگان بسیار جالب و جدید بود . موضوعی که  در هنگام تدریس افراد به علت مشکلاتی که در طول زندگی با ان روبرو شده بودند پی می بردند.

ادراک

به برداشتی که ما از واقعیت بیرونی داریم ادراک می گویند.

موضوع ادراک با مثال های روزمره ای که با ان روبرو هستیم توضیح داده شد.

اثر هاله ای

همچنین استاد درویشی توضیح دادند یکی از خطاهای ادراکی اثر هاله ای است.

اثر هاله ای سبب می شود زمانی که ما یک صفت خوب یا بد را از شخصی می بینیم ان را به دیگر صفت های فرد تعمیم می دهیم . مثلا زمانی که فردی با یک خودرو گران قیمت می بینیم احتمالا می گوییم خانواده پولداری دارد، تحصیل کرده است، خوشتیپ است و…

 این اتفاق را اثر هاله ای می گویند.

در جلسه سوم استاد درویشی درباره نیاز های انسان بر اساس نظریه تئوری انتخاب که اقای ویلیام گلسر ان را مطرح کرده اند صحبت کردند و شرکت کنندگان با انواع نیاز ها اشنا شدند و تست نیاز ها را انجام دادند

پس از انجام تست نیاز ها، این تست برای همه افراد تحلیل شد.

احمد دباغیان

در جلسه اخر صحبت نیز استاد دباغیان در خصوص کتاب نویسی توضیح دادند و افراد به نوشتن کتاب پرداختند.

حاشیه امروز:

هوای بارانی امروز طراوت بخش کلاس شده بود. در چند مرحله برای تغییر شرایط کلاس از محیط بیرون استفاده شد. البته هوا هم خیلی سرد بود.

معماری زندگی

معمار زندگی خود باشید.