سمینار فن بیان و سخنرانی اراک

همه چیز اماده برگزاری سمینار فن بیان و سخنرانی اراک است.

محل برگزاری هتل مجلل امیرکبیر اراک

تاریخ برگزاری: 18 تیر 1398

شرکت کنندگان وارد هتل می شوند

تیم موسسه اماج اکادمی که برگزار کننده این سمنیار هستند با تمام قوا در حال استقبال از شرکت کنندگان بودند.

اماج اکادمی اراک

پذیرایی قبل از سمینار فن بیان و سخنرانی اراک

کاری جالب از موسسه اکادمی اماج اراک این بود که قبل ازشروع سمینارفن بیان و سخنرانی اراک از شرکت کننده ها پذیرایی شد.

قبل از شروع سمنیار فن بیان و سخنرانی اراک  شرکت کننده ها به سالن پذیرایی هتل امیرکبیر اراک راهنمایی شدند.

در این سمینار بسیاری از مدیران شرکت ها وسازمان ها هم حضور داشتند. پذیرایی قبل از شروع سمنیار جایی برای احوال پرسی انها بود.

گرفتن عکس های یادگاری بخش دیگری از بخش پذیرایی بود.

فن بیان و سخنرانی اراک

شروع سمینار فن بیان اراک

سمینار راس ساعت مقرر شروع شد.

در ابتدای سمنیار استاد موسویان حرکات ورزشی را انجام دادند تا شرکت کنندگان اماده شروع سمینار شوند.

فن بیان و سخنرانی اراک

در ادامه استاد دباغیان سمینار فن بیان اراک را شروع کردند.

در ابتدا ضمن تشکر از خانم رفیعی و موسسه اماج اکادمی از مردم خونگرم اراک هم تشکر کردند که استقبال فراوانی از این سمنیار انجام داده اند.

سمینار با یک اره و چندقلوه سنگ شروع شد.

استاد دباغیان توضیح دادند که چرا باید اموزش ببینیم و انسان را به یک اره تشبیه کردند که در زمان استفاده کند می شود و نیاز به تیز کردن دارد.

کلاس فن بیان اراک

ما انسانها هم در طول زندگی نیاز داریم که اره وجودیمون را تیز کنیم و یکی از روش های تیز کردن اموزش دیدن است.

در طول سمینار فن بیان وسخنرانی اراک بارها خنده و شادی بر لبان شرکت کنندگان جاری شد.

لبخند در سخنرانی

تمرینات عملی که در سمینار فن بیان و سخنرانی اراک ارائه شد برای شرکت کنندگان جالب و جذاب بود.

تمرین هوش کلامی:

یکی از تمریناتی که برای تقویت هوش کلامی تاثیر گذار است تمرین تند گویی است. این تمرین در سمینار فن بیان ارائه شد و شرکت کنندگان ان را انجام دادند.

تمرین خودکار:

تمرین خودکار ، تمرین دیگریست که برای تقویت فن بیان تاثیر گذار است.

تمرین خودکار

در پایان این سمنیار دوره فن بیان و سخنرانی اراک معرفی شد.برای شرکت در دوره سخنرانی وفن بیان می توانید با شماره 09306269722 تماس بگیرید.