فرم شرکت در وبینار رایگان فن بیان و سخنرانی

برای شرکت در وبینار رایگان فن بیان و سخنرانی، نام و نام‌خانوادگی و شماره همراه خود را در کادرهای زیر وارد کنید. زمان وبینار: پنجشنبه 11 اسفند ساعت 14 تا 15:30

برای دریافت لینک ورود به وبینار، دقت داشته باشید که شماره همراه خود را به درستی وارد کنید.